Homepage » Vyjádření

Vyjádření

Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

 

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.


 

Žádosti je možné podávat následujícím způsobem:                  

·       poštou na adresu:    KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

                         Nádražní 115

                         Česká Třebová 560 02

·       e-mailem na adresu: vyjadreni(zavináč)ktcz.eu

·       pomocí portálu e-UtilityReport společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

 

 

Žádost o vyjádření musí obsahovat:

·       kontaktní údaje žadatele (IČ, jméno, příjmení / název firmy, ulice, čp, město, PSČ, kontaktní telefon a email)

·       fakturační adresa (pokud není totožná s adresou žadatele)

·       název stavební akce

·       zakreslení zájmové oblasti, nejlépe nad podkladem katastrální mapy z projektové dokumentace

·       způsob dodání vyjádření (e-mailem, Českou poštou nebo vyzvednutím na pobočce v České Třebové)

 

 

Cena vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací:

 

Každá jednotlivá žádost 175,-Kč (cena vč. DPH) s platností od 1. 2. 2017

Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

 

Doba dodání se může lišit dle vytíženosti našich zaměstnanců, nejpozději však do 30 dnů.