Homepage » SOJKA

SOJKA

Komunikační informační systém SOJKA je efektivní nástroj pro předávání informací koncovým uživatelům (odběratelům) pomocí hromadného rozesílání SMS zpráv (GSM síť) a mailových zpráv (síť internet).

 

Tato služba je například vhodná pro obecní a městské úřady, které mohou pomocí systému SOJKA informovat nadefinované skupiny odběratelů (hasiči, městská policie, krizové řízení, obecné informace, zájmové skupiny občanů – sport, kultura, atd.). Systém SOJKA je tedy schopen například nahradit původní systémy veřejného rozhlasu nebo je vhodně doplnit.

 

Jak systém funguje?

  • Systém je přístupný přes webové rozhraní.
  • Systém má jednoho hlavního administrátora subjektu, který může vytvářet další uživatele nebo odběratele.
  • Administrátor systému definuje jednotlivé skupiny odběratelů, tvoří šablony zpráv a spouští odesílání zpráv.
  • Aktivní odběratel musí být v systému nadefinován a povolen administrátorem nebo si odebírání  zpráv může přihlásit přes webový formulář subjektu (v případě, že tento formulář subjekt zveřejní na svých webových stránkách).
  • Služba je placena paušálně subjektem (např. obecním úřadem).